De tror sig vara osynliga.
Men under två månader spårar och avslöjar vi 72 män över hela Sverige som laddat ner sexuella övergrepp mot barn.
20 av de 33 männen vi konfronterar erkänner – något de aldrig tidigare berättat för någon.

Mark Malmström, Svenska Dagbladet, Jani Pirttisalo, Svenska Dagbladet, Lisa Röstlund, Aftonbladet, Joachim Kerpner, Aftonbladet

Vet du mer? Tipsa reportrarna: anvandarna@schibsted.se

Stefan Mattsson, fotograf och Johan Stambro, tv-reporter och producent

Chefredaktörerna:

Hur kan det här bara vara
brott mot allmän ordning?

Förra året laddade tusentals svenskar ned filmer och bilder med sexuella övergrepp mot barn. Bara ett fåtal av dem dömdes.
Brottet ger gärningsmannen oftast böter eller några månader bakom lås och bom. Offren däremot beskriver det som ett livslångt fängelse.

I en gemensam granskning – den hittills största i Sverige – har Aftonbladet och Svenska Dagbladet spårat 72 svenska nedladdare. 33 av dem har vi konfronterat.
Utgångspunkten är information om miljoner nedladdningar från sajter över hela världen som vår norska systertidning Verdens Gang (VG) granskat. Över 7 000 av dessa har spår till Sverige.

På grund av det stora datamaterialet bestämde vi oss för att göra den här granskningen tillsammans. Samtidigt vill vi visa kraften i vad två redaktioner som väljer att samarbeta kan åstadkomma.
De kommande dagarna berättar vi ”användarnas” historier. Vi möter även poliserna som beskriver frustrationen över brottets låga prioritet, men framförallt möter vi offren som beskriver övergreppen som livslånga fängelser.
Polisen vet vilka gärningsmännen är och var de bor, men eftersom brottets straffskala är så låg läggs de ofta på hög.

I granskningen har vi valt att anonymisera männen för att få veta mer. Vilka de är, hur de ser på de drabbade barnen och hur de bedömer risken att åka fast. Genom att berätta har de också rätt till källskydd.
För oss har det varit viktigare att peka på problemen med lagstiftningen och det ökade antalet användare, snarare än att namnge gärningsmännen.

Det leder oss fram till den fråga vi alla måste ställa oss: hur är det möjligt att vi i Sverige 2017 ser nedladdning av övergreppsfilmer mot barn som ett brott mot allmän ordning och inte ett sexualbrott – ett brott mot barnet.

Fredric Karén, chefredaktör Svenska Dagbladet, Sofia Olsson Olsén, chefredaktör Aftonbladet

lankbild_databasen

SÅ GJORDE VI GRANSKNINGEN

Genom att djupanalysera en databas framtagen av norska Verdens Gang har Aftonbladet och SvD i ett unikt samarbete identifierat 72 svenska män som laddat ned filer med dokumenterade sexuella övergrepp på barn. Databasen består i grunden av mejladresser, ip-nummer och användarnamn. Genom att korsköra dessa uppgifter i olika sökmotorer, sociala medier och i olika forum har vi fått ledtrådar om personerna bakom. Varje identifiering har sett olika ut och varit ett pussel som måste läggas i flera bitar innan vi haft tillräckligt starka indikationer för att motivera en konfrontation. Av de 33 män vi har träffat eller pratat med har 20 erkänt och 13 nekat.

SÅ GJORDE NORGE

Norska tidningen VG hittade forum med länkar till fildelningssajter där övergreppen spreds. Genom att utnyttja en säkerhetslucka på sajterna laddade tidningens it-säkerhetsspecialist ner loggfiler med information om vem som laddat ned materialet. I loggfilerna finns bland annat ip-nummer, mejladresser och användarnamn. Totalt identifierades över 36 miljoner nedladdningar.

Fakta
Därför skriver vi inte ”barnpornografi”
I granskningen har vi valt att inte använda begreppet ”barnpornografi”.
Barnrättsorganisationen Ecpat förklarar varför begreppet bör undvikas så här:
”Ord är viktiga. En stor utmaning i arbetet mot sexuell exploatering av barn är att övergreppens allvar ofta förminskas. Pornografi har en koppling till underhållning och kan antyda en delaktighet från barnets sida. Skulle man ändra benämningen skulle man tydliggöra för både förövaren, barnet och samhället att det här är ett sexualbrott”.
2016 kom flera stora internationella organisationer som FN, Ecpat och Europol, överens om benämningen ”dokumenterade sexuella övergrepp på barn”. Läs mer om slutsatserna.

HÄR KAN DU FÅ HJÄLP

Orolig för att begå övergrepp?

Preventell, hjälplinje för dig som som upplever att din sexualitet är svår, oroande eller problematisk. Hjälplinjen är kopplad till Karolinska universitetssjukhuset. Även närstående som oroas över en vän eller familjemedlems sexualitet kan ringa.
Hemsida: preventell.se
Telefon: 020-66 77 88
Telefontider vardagar 12-14.30, övriga tider kan man lämna ett meddelande, så ringer Preventell upp.

Blivit utsatt?

Rise, Riksföreningen stödcentrum mot incest och andra sexuella övergrepp i barndomen, hemsida: rise-sverige.se, jourtelefon två dagar i veckan: 08-696 00 95
Hopp, Riksorganisationen mot sexuella övergrepp, hemsida: hopp.org, jourtelefon: 076-19 99 343
Föreningen Storasyster, kan mejlas på jour@foreningenstorasyster.se och har en chatt öppen fem kvällar i veckan: foreningenstorasyster.se/wordpress/chatta
Bris, Barnens rätt i samhället. Hemsida: bris.se. Telefon: 116 111, för personer under 18 år som vill prata med en kurator.

Larma om misstänkta övergrepp?

Polisen, hemsida: polisen.se, telefonnummer: 114 14 eller e-post till polisens grupp mot sexuella övergrepp mot barn: itbrott.desk.noa@polisen.se
♦ Tipsa anonymt om material på nätet, till barnrättsorganisationen Ecpats hotline, hemsida: ecpathotline.se, mejl: info@ecpathotline.se

Så kan du stödja organisationerna

ECPAT, hemsida: www.ecpat.se. Ge en gåva här.
Hopp, Riksorganisationen mot sexuella övergrepp, hemsida: hopp.org. Ge en gåva här.
Rädda barnen, hemsida: www.raddabarnen.se. Ge en gåva här.