Här är de svenska nätpedofilerna

Aftonbladets och Svenska Dagbladets granskning avslöjar 72 svenska män som laddat ner sexuella övergrepp mot barn på nätet.

 

I en unik kartläggning, den största i sitt slag i Sverige, har vi spårat och konfronterat 33 av männen.