artikelbild

Här är de svenska nätpedofilerna

I en unik kartläggning, den största i sitt slag i Sverige, har vi spårat och konfronterat 33 av männen.