15 000 laddade ned
– bara 119 dömdes

Foto: Thinkstock Foto: Thinkstock

15 000 svenskar har laddat ner filmade våldtäkter och sexuella övergrepp på barn – bara under det senaste året.
Enligt polisen är det bara toppen av ett isberg – den verkliga siffran ”vågar man inte tänka på”.
Ändå fälldes bara 119 personer för barnpornografibrott 2015.
– Lagen är olycklig, säger kriminalkommissarie Anders Ahlqvist.

Den 23 november i fjol såg polisen att 14 857 svenska ip-nummer hade använts för att ladda ner övergreppsmaterial med barn, under det senaste året. Ett ip-nummer* är en adress som varje uppkopplad dator har. It-brottscentrum vid polisens Nationella operativa avdelning, Noa, uppskattar att ungefär lika många personer laddat ned materialet.

FAKTA
Så många döms för barnpornografibrott*
Antal dömda per år (fängelsedomar inom parantes)

2015: 119 (20)

2014: 126 (9)

2013: 99 (21)

2012: 76 (12)

2011: 108 (10)

*inklusive grovt barnpornografibrott

Men siffrorna, framtagna till Aftonbladets och SvD:s granskning, är enligt polisen bara toppen på isberget. Ip-numren hittade polisen i fyra granskade fildelningsnätverk, där de mest amatörmässiga och minst säkerhetsmedvetna nedladdarna finns. De mer avancerade användarna har övergått till krypterad kommunikation.
– Vi vet att det finns väldigt mycket mer, sådana mängder att jag knappt vågar tänka på det, säger kriminalinspektör Kristin Bäckfors vid Noa.
Samtidigt visar siffror från Brottsförebyggande rådet, Brå, att endast totalt 119 personer dömdes för barnpornografibrott 2015. 20 av dem fick fängelse.
Den svenska polisen beskriver frustrationen: de ser på medan spridningen av filer med sexuella övergrepp på barn ökar mer än någonsin på en kraftigt växande och lönsam marknad.
Anledningen är den svenska lagstiftningen, menar polisen. För trots att filmerna och bilderna visar barn som utsätts för sexuella övergrepp, så finns det enligt lagen ingen målsägande när övergreppen laddas ner – det är ingen person som anses drabbas av brottet. Den som laddar ner en film som visar sexuella övergrepp på barn begår i dag ett brott mot staten, inte mot barnen i filmen.
Enligt barnpornografiutredningen från 2007 kan barnet ändå anses som målsägande vid barnpornografibrott. Det är dock oklart i vilken omfattning domstolarna tillämpar detta.
– Som jag förstår det har domstolarna accepterat denna inställning, åtminstone i vissa fall, säger Mårten Schultz, professor i civilrätt.

FAKTA
Så säger lagen i dag
Det är olagligt att inneha, sprida och titta på dokumenterade sexuella övergrepp mot barn, kallat barnpornografi i lagen.

Barnpornografibrott (§10) förekommer under brottsbalkens 16:e kapitel: ”Brott mot allmän ordning”.

I samma kapitel finns brott som ”Störande av allmän ordning”, inklusive exempelvis störande av gudstjänst.

Maxstraffet för att ha stört en gudstjänst är fängelse i sex månader, motsvarande straffsats är det för ringa barnpornografibrott.

Enligt lagen är ett barn som förekommer i en film med sexuella övergrepp inte målsägande, och har därmed inte rätt till skadestånd.

Straffet för barnpornografibrott är i dag fängelse i högst två år eller böter. Grovt barnpornografibrott ger fängelse i lägst sex månader och högst sex år.

Samma straff som att störa gudstjänst

Barnpornografibrott ligger under brottsbalkens 16:e kapitel och heter ”Brott mot allmän ordning”. Maxstraffet för ringa barnpornografibrott är fängelse i sex månader – samma straff riskerar den som stör en gudstjänst, även det ett brott mot allmän ordning.

Placeringen i lagen och det låga straffen gör att polisen prioriterar ned brotten.
– Låg straffskala och ingen målsägande. Då hamnar det lågt och riskerar att bli nedlagt eller preskriberat, säger kriminalkommissarie Anders Ahlqvist, vid Noa.

FOTO: ANDERS AHLGREN/SVD

Han anser att brottet att ladda ner dokumenterade sexuella övergrepp på barn borde ligga under brottsbalkens sjätte kapitel, bland sexualbrott, för att prioriteras högre.
– Lagstiftningen är olycklig. Vi ser det här materialet som bevis när det gäller sexuella övergrepp mot barn. Vi tycker att det är svårt att hitta något som är viktigare än det här.
Dagligen går Anders Ahlqvist och de andra utredarna in och plockar fram ”hur många fall som helst”, bland annat i så kallade peer-to-peer-nätverk, en typ av fildelningssajt som bland annat används för nedladdning av film. Filer och ip-nummer sparas och skickas till polisregionerna som har till uppgift att utreda.
Men hos regionerna samlas de på hög.
– Vi vet vilka gärningsmännen är. Vi har adress och alltihop och det skickas vidare ut till regionerna. Men i och med att det ligger under 16:e kapitlet och att det inte finns någon målsägande. Ja, det borde ju prioriteras, men det gör inte det, säger kriminalkommissarie Per-Åke Wecksell, vid Noa.
Resursbristen i polisorganisationen förstärker problemet, enligt Anders Ahlqvist.
– Vi skulle kunna förse regionerna med en väldig massa ärenden. Men det är meningslöst om de inte har resurser.

Mark Malmström, SvD, Jani Pirttisalo, SvD, Lisa Röstlund, Aftonbladet, Joachim Kerpner, Aftonbladet

Vet du mer? Tipsa reportrarna: anvandarna@schibsted.se

Fotnot: Ett ip-nummer är en adress som varje uppkopplad dator har. Det finns dock sätt att ändra vilket ip-nummer som visas vid aktiviteter på nätet.
Ett peer-to-peer-nätverk innebär att många datorer är uppkopplade mot varandra. Det används bland annat inom fildelning och olika chattar.

granskningen

Här kan du få hjälp

Orolig för att begå övergrepp?

Preventell, hjälplinje för dig som som upplever att din sexualitet är svår, oroande eller problematisk. Hjälplinjen är kopplad till Karolinska universitetssjukhuset. Även närstående som oroas över en vän eller familjemedlems sexualitet kan ringa.
Hemsida: preventell.se
Telefon: 020-66 77 88
Telefontider vardagar 12-14.30, övriga tider kan man lämna ett meddelande, så ringer Preventell upp.

Blivit utsatt?

Rise, Riksföreningen stödcentrum mot incest och andra sexuella övergrepp i barndomen, hemsida: rise-sverige.se, jourtelefon två dagar i veckan: 08-696 00 95
Hopp, Riksorganisationen mot sexuella övergrepp, hemsida: hopp.org, jourtelefon: 076-19 99 343
Föreningen Storasyster, kan mejlas på jour@foreningenstorasyster.se och har en chatt öppen fem kvällar i veckan: foreningenstorasyster.se/wordpress/chatta
Bris, Barnens rätt i samhället. Hemsida: bris.se. Telefon: 116 111, för personer under 18 år som vill prata med en kurator.

Larma om misstänkta övergrepp?

Polisen, hemsida: polisen.se, telefonnummer: 114 14 eller e-post till polisens grupp mot sexuella övergrepp mot barn: itbrott.desk.noa@polisen.se
♦ Tipsa anonymt om material på nätet, till barnrättsorganisationen Ecpats hotline, hemsida: ecpathotline.se, mejl: info@ecpathotline.se

Så kan du stödja organisationerna

ECPAT, hemsida: www.ecpat.se. Ge en gåva här.
Hopp, Riksorganisationen mot sexuella övergrepp, hemsida: hopp.org. Ge en gåva här.
Rädda barnen, hemsida: www.raddabarnen.se. Ge en gåva här.